Serviciile medicale oferite de Tinos Clinic pot fi compensate partial prin Casa de Asigurari de Sanatate.

Actele necesare la internare pentru pacientii asigurati in vederea decontarii
partiale a serviciilor medicale de catre CASMB sunt urmatoarele:

  • Bilet de trimitere/internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
  • Buletin sau carte de identitate;
  • Certificat de nastere copii < 18 ani;
  • Cardul de sanatate;
  • Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate pentru pacientii carora nu
    le-a fost emis cardul de sanatate sau din anumite motive nu au card.

Documente suplimentare necesare pentru categorii de pacienti care solicita
Concediu Medical:

a) Angajati: Adeverinta tip (in original) de la locul de munca din care sa
reiasa calitatea de asigurat si numarul de zile de concediu medical de
care s-a beneficiat in ultimile 12 luni calendaristice.

b) Coasigurat: Adeverinta tip (in original) din care reiese calitatea de
asigurat si ca persoana in a carei intretinere este coasiguratul,
plateste contributia datorata.

Copiii < 18 ani: Certificat de nastere, CI a unuia dintre parinti